Disclaimer

ఇచ్చట మీకు అందచేస్తున్న పుస్తకములకు పుస్తకరూపాన్ని ఇవ్వటానికి దానికి సంబంధించిన పబ్లికేషన్స్ వారు ఎంతో సమయము, శ్రమ పెట్టుబడిపెట్టి వీటిని ముద్రించారని గుర్తించవలసినదిగా ప్రార్ధన. దయచేసి మీకు నచ్చిన పుస్తకముల ప్రతులను పొందుటకు వాటికి సంబంధించిన వారినిసంప్రదించవలసినదిగా ప్రార్ధన. మీరు కొనే పుస్తకముల విలువ వాటిద్వారా మీరు పొందే జ్ఞానముతో పోల్చితే నగణ్యము, స్వయంగా సాధకులుఅయాచిత వ్రతాన్ని పాటిస్తారని భావిస్తూ :

విశ్వకర్మ పబ్లికేషన్స్ కు సంబంధించిన పుస్తకములకు సంప్రదించవలసిన చిరునామా : గురు సీతారాం, భీమవరము - 9010647325 , 08816 241359

సమర్ధ సద్గురు వేద పీఠము కు సంబంధించిన పుస్తకములకు సంప్రదించవలసిన చిరునామా :

అక్కరాజు సురేఖా ప్రసాద్ , తెనాలి - 9440 257971, 08644 225947.

మరి అన్ని ఇతర పబ్లికేషన్స్ కు సంబంధించిన పుస్తకములకు సంప్రదించవలసిన చిరునామా : శ్రీమతి ఎల్. రాజ్యలక్ష్మి 94913 17670, శ్రీమతివిజయా విశ్వనాథ్ : 9949088261ప౦డిత శ్రీరామశర్మఆచార్యుల వారి సాహిత్య అనువాదములు (PPG)

 • అమృత కలశము
 • ఆత్మ కధ ( పూజ్య గురుదేవుల జీవిత చరిత్ర )
 • అశ్వమేధ యజ్ఞము అనుయాజ- గాయత్రీ రాజసూయ యజ్ఞము
 • భగవంతునితో భాగస్వామ్యము
 • బాల సంస్కార శాల 1 – 2
 • బలి వైశ్వదేవ మరియు ప్రాణాగ్నిహోత్ర ఆహుతులు
 • భారత భాగ్య విధాత
 • బ్రహ్మ వర్చస్సు రజత వార్షికోత్సవ ప్రత్యేక సంచిక
 • చిరకాల యవ్వనము శాశ్వత సౌందర్యము
 • ధైర్యము విడువకండి
 • గహనా కర్మణోగతి:
 • గాయత్రీ గీత
 • గాయత్రీ మహావిజ్ఞానము - Part – 1
 • గాయత్రీ మహావిజ్ఞానము - Part – 2
 • గాయత్రీ మహావిజ్ఞానము - Part – 3
 • గాయత్రీ ఉపాసన
 • గృహస్థజీవనము ఒక తపోవనము
 • గురుదేవుల ఉద్బోధన జాగృత ఆత్మల బాధ్యత
 • జీవన దేవతా సాధన
 • కుండలినీ జాగరణ ఎందుకు?
 • ఏమి చెయ్యాలి? ఎలా చెయ్యాలి? పూ.ప్రణవ్ పా౦డ్యాగారు అ౦ది౦చిన గురుదేవుల జన్మ శతాబ్ధి సమారోహమునకు చేయవలసిన కార్యక్రమాల ప్రణాళిక.
 • నిత్య జీవితములో తులసి
 • పరమ పూజ్య గురుదేవుల అంతిమ సందేశము
 • ప్రజ్ఞా పురాణము – 1
 • ప్రజ్ఞా పురాణము – 2
 • ప్రజ్ఞా పురాణము – 3
 • ప్రజ్ఞావతార కధామృతము
 • ప్రాణశక్తి ఒక అమూల్యమైన విభూతి
 • ప్రజ్ఞావతార కధామృతము పై మాష్టర్ ఆర్.కె వివరణ
 • పరమ పూజ్య గురుదేవులకు స౦పూర్ణ సమర్పణ చేసుకు౦దాము
 • సర్వ సహా పరమ వందనీయ మాతాజీ దివ్య చరిత్ర
 • సూర్య చికిత్సా విజ్ఞానము - రోగరహిత జీవితము
 • సంస్కారముల పుణ్య పరంపర
 • శ్రీ సత్యన్నారణ శ్వామి వ్రత కధ
 • సూక్ష్మీకరణ సాధన
 • శ్వాస విజ్ఞాము – 1
 • శ్వాస విజ్ఞాము – 2
 • వృధ్ధాప్యము జీవన నవనీతము
 • యజ్ఞము ఒక సమగ్ర శాస్త్రము
 • యుగ శిల్పి సంగీతము – 1
 • 21వ శతాబ్ధపు శాసన తంత్రము - యుగ నిర్మాణ యోజన సత్సంకల్పములు
 • సూర్య చికిత్సా విజ్ఞానము - రోగరహిత జీవితము
 • 21 వ శతాబ్ఢి : ఉజ్వల భవిష్యత్తు : ప్రధమ భాగము
 • 21 వ శతాబ్ఢి : ఉజ్వల భవిష్యత్తు : ద్వితీయ భాగము
 • యుగేచ్ఛ : ప్రతిభా పరిష్కారము : ప్రధమ భాగము
 • యుగేచ్ఛ : ప్రతిభా పరిష్కారము : ద్వితీయ భాగమ
 • సత్యయుగ పునరాగమనము
 • పరివర్తన యొక్క గొప్ప క్షణములు
 • జీవన సాధన యొక్క బ౦గారు సూత్రములు
 • ప్రతిభావ౦తులకు మహాకాలుని పిలుపు
 • ప్రజ్ఞావతారము యొక్క విస్తారమైన ప్రక్రియ
 • నూతన సృష్టికి మహాకాలుని ప్రణాళిక
 • నేటి సమస్యలు : రేపటి సమాధానములు
 • మన: స్ధితి మారితే పరిస్ధితులు మారుతాయి
 • సృష్ఠికర్త యొక్క పరమప్రసాదము : ప్రఖర ప్రజ్ఞ
 • ఆదిశక్తి గాయత్రి సమర్ధ సాధన
 • చదువే కాదు (శిక్షే ) : విద్య కూడా
 • స౦జీవినీ విద్య యొక్క విస్తారమైన రూపము
 • భావస౦వేదనల గ౦గోత్రి
 • మహిళా జాగరణోద్యమమ
 • జీవన దేవత సాధన : ఆరాధన
 • సమయ దానమే యుగ ధర్మము
 • షోడశ స౦స్కారములు :
 • భూమి పూజా సంస్కారము
 • శక్తి పీఠ పూజ
 • ప్రాణప్రతిష్ఠ
 • సామాన్య ప్రకరణము
 • పుంసవన సంస్కారము
 • నామకరణ సంస్కారము
 • అన్నప్రాసన సంస్కారము
 • చూడకర్మ సంస్కారము
 • విద్యారంభసంస్కారము
 • జన్మదిన సంస్కారము
 • యజ్ఞోపవీత సంస్కారము
 • వివాహ సంస్కారము
 • వివాహ దినోత్సవ సంస్కారము
 • వానప్రస్థ సంస్కారము
 • అంత్యేష్ఠి సంస్కారము
 • గృహప్రవేశ సంస్కారము
 • మరణోత్తర సంస్కారము
 • కర్మకాండ భాస్కర్ - మొతము సంస్కారముల పుస్తకము ( sanskara complete set)
 • Takeouts :
 • కర పత్రములు
 • అంతిమ సందేశము
 • నా అంగ అవయవములు
 • కల్పసాధన
 • మహాకాలుని మన్:స్ధితి తెలుసుకోండి, శిక్షకు కాదు - బహుమతికి పాత్రులు కండి
 • రానున్న మహావిపత్తుకు రక్షణ కవచము
 • చేతనత్వాన్ని అంతరాళాలలో వెతకండి
 • యుగ నిర్మాణము యొక్క శత సూత్రముల కార్యక్రమము
 • స్త్రీలకు గాయత్రీ సాధన
 • ఉపాసన సాధన ఆరాధన
 • వసంత పంచమి పిలుపు
 • యుగనిర్మాణయోజన సత్సంకల్పములు
 • పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

 • అఖండ చేతనత్వ విజ్ఞానము
 • అంత:కరణ విజ్ఞానము
 • అమరత్వము ప్రతి ప్రాణి జన్మహక్కు
 • అశ్వమేధ యజ్ఞ ఉపన్యాసములు
 • అశ్వమేధ యజ్ఞము అనుయాజ
 • అశ్వమేధ యజ్ఞము ఉపోధ్ఘాతము
 • అశ్వమేధ యజ్ఞము అనుయాజ
 • భగవద్గీత దీక్షలు
 • బుధ్ధి వికసింపచేయు మార్గములు
 • చేతనత్వ విజ్ఞానము దశావతారములు
 • ప్రజ్ఞావతార మహాకల శకము డైరీ
 • దేవ సంస్కృతి దిగ్విజయ యాత్ర
 • ఎక్స్టర్నలైజేషన్ ఆఫ్ హైరార్కి
 • గాయత్రీ రామాయణము
 • సూర్యకిరణ విజ్ఞానాన్ని అందించే గాయత్రీమంత్రము
 • గాయత్రీ మహా విజ్ఞానము - 2003 నవరాత్రులలో మాష్టర్ ఆర్.క్ ఇచ్చిన ఉపన్యాసములు
 • గాయత్రీ మంత్రము సమర్పణయోగము
 • గాయత్రీ మహా విద్య – August 2008 లో అమెరికాలో మాష్టర్ ఆర్.క్ ఇచ్చిన ఉపన్యాసము
 • గోమహాలక్ష్మీ సాధన ప్రాముఖ్యత
 • గురుదేవుల ఉద్బోధన - జాగృత ఆత్మల బాధ్యత
 • గుప్త విద్య ఒక పరిచయము
 • గురుసత్తా పరస్పర సంబంధము
 • శ్రీ భగవద్గీతా శ్రధ్ధాత్రయ విభాగ యోగముపై ప్రవచనము
 • జగత్ జ్జనని శ్రీ మహా యోగేశ్వరీదేవి ధ్యాన విధానము
 • జీవాత్మ దాని పరికరములు – Soul and its mechanism
 • కఠోపనిషత్
 • కుండలినీ మహా విజ్ఞానము
 • కర్మ సిధ్ధాంతముపై డా.మారెళ్ళ శ్రీ రామ కృష్ణగారు ఇచ్చిన ఉపన్యాసము
 • మహా శూన్యోపాసన
 • గాయత్రీ మహా మంత్రము మెరుస్తోన్న రహస్య వజ్రములు
 • నవయుగ సూత్రధారులు
 • నీకిక మరణం లేదు (కఠోపనిషత్తులోని రహస్య ప్రకాశము)
 • అత్యవసర రహస్యమయ ప్రాణవిద్య
 • ప్రాణ విజ్ఞానము ( The science of Prana)
 • ప్రజ్ఞావతార కధామృతము యొక్క వివరణ
 • పృధ్విపై స్వర్గావతరణ
 • రహస్య కిరణాలు
 • ఋషిచింతన సాన్నిధ్యములో
 • సమన్వయ భాగవతము
 • సమన్వయ భాగవతము - latest
 • షట్చక్ర జాగరణ
 • శ్రవణ భక్తి కీర్తన భక్తి
 • శ్వాస మహా విజ్ఞానము 1
 • శ్వాస మహా విజ్ఞానము 2
 • విశ్వపరిపాలనా కూటమి బాహ్య అభివ్యక్తీకరణ
 • యోగి కులములో చేరండి.
 • Sanjeevani : ఆహారము ప్రాణశక్తి
 • Sanjeevani : సంజీవని - ద వైబ్రంట్ లైఫ్
 • డాక్టర్.ఆర్.కె అందించిన ప్రవచనముల పుస్తకములు

 • 10 ఆసనములు సూర్యనమస్కారములు
 • 2000 తరువాత రాబోవు మార్పులు
 • ఐశ్వర్యము యొక్క మానసికస్ధితి
 • ఆహార విజ్ఞానము
 • ఆహారాన్ని అమృతంగా మార్చండి
 • అమరత్వము ప్రతి ప్రాణి జన్మహక్కు
 • అమృతత్వ విద్య
 • ఆణిముత్యాలు - భగవద్గీతపై మాష్టారి ఉపన్యాసములు- 1
 • భగవద్గీతపై మాష్టారి ఉపన్యాసములు- 4
 • ఆధ్యాత్మిక విద్య లక్ష్యము - అనుగ్రహ మాలా మంత్రము
 • అనుగ్రహ మాలా మంత్రము
 • భారతీయ సంస్కృతి అందించే మూడు అద్భుత వరాలు
 • చేతనత్వ విజ్ఞానపు సంకేతాలు - ఆయుధాలు
 • చేతనత్వ విజ్ఞానపు సంకేతాలు - ఆయుధాలు - ధ్యానవిధానము
 • ధ్యానానికి మొదటి మెట్లు యమ నియమాలు
 • ధ్యాన విజ్ఞానము
 • ఈనాటి ఈశ్వరేచ్ఛ పృధ్వి స్వర్గంగా మారటము
 • హిమాలయ శక్తి ధారలు
 • కాల చక్ర భ్రమణములో పదములే పదార్ధముగా మారును
 • కాలము లక్ష్యము
 • భూమిపై సశరీరముగా ఉన్న కల్కి అవతార మూర్తి
 • సమస్త కోరికలను తీర్చే కుబేర ముద్ర
 • మహాత్ములు నివసించిన స్థల రభావము
 • మాస్టర్ ఆర్ కె ఉపన్యాసాలు - 1
 • మాస్టర్ ఆర్ కె ఉపన్యాసాలు - 2
 • మహాకాలుని పిలుపు మాస్టర్ ఆర్ కె ఉపన్యాసములు – 1
 • మహాకాలుని శంఖారావము - మాస్టర్ ఆర్ కె లెటర్స్ - 2
 • నా లక్ష్యము నా సందేశము
 • మహాకాలుని శంఖారావము - మాస్టర్ ఆర్ కె లెటర్స్ - 2
 • నా లక్ష్యము నా సందేశము
 • ప్రకృతి ఎల్లప్పుడూ కరక్టే ( Nature is always right)
 • నవ్య యుగావతరణకు ఏకాదశ పుష్పములు
 • నిత్య జీవితములో ప్రాకృతిక నియమాలు
 • ఒకే విశ్వము ఒకే ధర్మము ఒకే భాష
 • పరివ్రాజకుల కరదీపిక
 • పతంజలి యోగ సూత్రములు
 • ప్రాక్టికల్ ధియోసఫీ
 • ఈనాటి బానిస చదువులకు ప్రత్యామ్నాయం గాయత్రీ విద్య
 • పృధ్వీ గ్రహానికి రక్షణా కవచము
 • రహస్య జ్యోతిర్విద్య - 1
 • రహస్య జ్యోతిర్విద్య – 2
 • ఉద్యోగాల బానిసత్వాన్ని కాదు - ఋషుల వారసత్వాన్ని పొందండి
 • సాయి భక్తుల జీవిత విధానము
 • సాయి అనుగ్రహానికి ఆచరణ సూత్రములు
 • సమాజాన్ని నడిపించే బాధ్యత అనుభవజ్ఞులదే
 • సమయ దానము అంశ దానము ప్రతిభా దానము
 • శాంతి సుఖము సమృధ్ధులనొసగే వేదమయ జీవనము
 • సావిత్రీ ఉపన్యాసములు 1- 12
 • శ్రీ సూక్తము
 • శ్రీ చక్రము
 • శ్వాస ధ్యానము
 • టైం మేనేజ్మెంట్
 • టైం అండ్ స్పేస్ ను అధిగమించే ప్రక్రియ
 • త్రిముఖీ గాయత్రీ ధ్యాన విధానము
 • యూనివర్సల్ మైండ్
 • భగవద్గీత ఉపన్యాసములు 2, 3,5
 • సమస్త కోరికలను తీర్చే విశిష్ట యోగ సాధనలు - మూడురకాలైన కోరికలు తీర్చే రంగుల ధ్యానము
 • విద్యాలయము వైద్యాలయము దేవాలయము
 • యోగవిద్యా రహస్యములు
 • యుగ సైనికులుగా మన కర్తవ్యములు
 • స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్

 • May 1997 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్
 • September 1997 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్
 • Nov 1997 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్
 • Dec 1997 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్
 • Feb 1998 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్
 • March 1998 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్
 • June 1998 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్
 • Nov 1998 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్
 • May 2000 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్
 • Augest 2000 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్
 • Aug 2000 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్
 • April 2002 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్
 • Oct 2002 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్
 • Feb 2006 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్
 • Aug 2011 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్
 • Oct 2012 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్
 • Nov 2012 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్
 • Feb 2013 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్
 • Apr 2013 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్
 • Mar 2013 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్
 • May 2013 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్
 • June 2013 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్
 • Feb 2014 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్
 • Apr 2014 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్
 • June 2014 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్
 • July 2014 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్
 • AUG 2014 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్
 • Sep 2014 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్
 • Oct 2014 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్
 • Nov 2014 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్
 • Dec 2014 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్
 • Feb 2015 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్
 • Aug 2015 స్వర్ణ యుగము మ్యాగజైన్